Regulamin


Hotel dla zwierząt

REGULAMIN HOTELU DLA ZWIERZĄT „PIES & KOT”

 1. Hotel dla zwierząt „Pies & Kot” gwarantuje całodobową opiekę, komfortowe i bezpieczne warunki pobytu podopiecznych zarówno w sezonach letnim jak i zimowym, wyżywienie według ustaleń właściciela, stały dostęp do wody, systematyczne spacery.
 2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą opieką każde powierzone zwierzę, troszczyć się o jego dobro, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 3. Opieka nad zwierzętami w naszym hotelu odbywa się na podstawie karty pobytu spisywanej w dniu pozostawienia zwierzaka w hotelu.
 4. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana, pozostawiający zwierzę w Hotelu podpisuje oświadczenie, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, zaszczepiony, określa czas pobyt oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.
 5. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu.
 6. Każda osoba, pozostawiająca zwierzaka w Hotelu zobowiązana jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia pupila (szczepienia, odrobaczenie).
 7. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort podopiecznych Hotel nie przyjmuje zwierząt: 
  a) bez aktualnej książeczki zdrowia oraz wymaganych szczepień i zabezpieczeń,
  b) agresywnych,  
  c) wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych,
  d) chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  e) suczek w cieczce,
  f) suczek w ciąży,
  g) szczeniąt do 6 m-ca życia,
 8. Przywóz zwierzaków odbywa się w godzinach 8.00-17.00, odbiór w godz. 8.00–21.00. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę.
 9. Doba hotelowa trwa od godz. 10.00 do godz. 10.00 następnego dnia.
 10. Opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą dobę (nie dzielimy doby na godziny).
 11. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają zwierzęta, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej zarezerwowany i została wpłacona zaliczka.
 12. W przypadku nie dostarczenia zwierzaka do Hotelu w umówionym terminie bez uprzedniego powiadomienia, rezerwacja zostaje anulowana.
 13. W okresie świątecznym tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Wielkanoc opłata wzrasta o 50 %.
 14. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzaka pod opiekę z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.
 15. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
 16. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu zwierzaka w Hotelu, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą dobę Hotel nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.
 17. Właściciel wyraża zgodę na wykorzystanie przez Hotel „Pies & Kot” wizerunku jego zwierzęcia w celach marketingowych, w przeciwnym wypadku należy poinformować o tym hotel.